Časté otázky

Koľko stojí odtiahnutie starého vozidla na autorizovanú prevádzku spoločnosti Fe-MARKT, spol. s.r.o. v Turni nad Bodvou, resp. je preprava vozidla zadarmo?

 

Naša spoločnosť Fe-MARKT, spol. s.r.o. zabezpečuje prepravu starého vozidla v cene 0,80 €/km bez DPH. Preprava vozidiel z Košíc je vo výške 50€ bez DPH.

Musím po vyradení vozidla u autorizovaného spracovateľa navštíviť DI PZ a zaplatiť správny poplatok vo výške 5€?

 

Nie, od 01.02.2017 nie je potrebné navštíviť DI PZ a uhradiť poplatok za vyradenie vozidla z evidencie. Ak je vozidlo v poriadku, resp. doklady sedia pri jeho odovzdávaní, je vyradené ešte v čase vytlačenia protokolu o prevzatí vozidla na spracovanie.

Môže staré vozidlo odovzdať na spracovanie a vyradiť z evidencie iná osoba ako vlastník uvedený v technickom preukaze?

 

Môže, ale iba na základe splnomocnenia vlastníka overeného notárom.

Môžem odovzdať vozidlo za manželku, manžela, sestru, bratranca, rodiča a pod., ktorý je jeho vlastníkom?

 

Môžete, ale iba na základe splnomocnenia vlastníka overeného notárom.

V dedičskom konaní som zdedil vozidlo. Môžem ho odovzdať na spracovanie na autorizovanej prevádzke (Fe-MARKT, spol. s.r.o.)?

 

Môžete odovzdať vozidlo na ekologické spracovanie a vyradiť ho tak z evidencie, ale iba na základe osvedčenia o dedičstve vydaného notárom.

Môžem, ako zamestnanec firmy odovzdať vozidlo, ktorého vlastníkom je firma, ktorá ma zamestnáva?

 

Môžete, ale iba na základe splnomocnenia štatutárneho orgánu – konateľa spoločnosti overeného notárom.

Aké doklady potrebujem pri odovzdávaní vozidla na ekologické spracovanie a jeho vyradenie z evidencie?

 

Osvedčenie o evidencii vozidla časť I. a časť II. (veľký a malý technický preukaz), občiansky preukaz vlastníka vozidla k nahliadnutiu a obidve tabuľky s evidenčným číslom vozidla.

Musím odovzdať vozidlo kompletné alebo si môžem z neho niečo ponechať?

 

Staré vozidlo musí mať 90% hmotnosti uvedenej v technickom preukaze, a musí obsahovať motor, prevodovku, nápravu a karosériu. Môžete si ponechať malé drobnosti ako napríklad rádio, svetlomety, strešné okno, spätné zrkadlá a pod.

Čo z vozidla nesmiem vybrať aby som ho mohol odovzdať na ekologické spracovanie a vyradiť ho tak z evidencie?

 

Motor, prevodovku, nápravy a časti vozidla, ktoré obsahujú prevádzkové kvapaliny a spadajú do kategórie nebezpečných odpadov.

Dostanem nejakú finančnú odmenu za odovzdanie vozidla na ekologické spracovanie?

 

Finančná odmena za odovzdané vozidlo závisí od roku výroby a technického stavu vozidla. Na základe odbornej prehliadky je možné získať finančnú kompenzáciu za vozidlá, ktoré boli vyrobené po roku 2000.

Musí mať vozidlo, ktoré odovzdávam na ekologické spracovanie platnú technickú kontrolu (STK) a emisnú kontrolu (EK)?

 

Nie, vozidlo určené na vyradenie z evidencie z cestnej premávky nemusí mať platnú STK ani EK.

Dostanem finančný príspevok od Recyklačného fondu v hodnote 33,19 €?

 

Nie, podľa čl. 1 bod 59 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch schváleného NR SR dňa 08.09.2009 zaniká s účinnosťou od 01.11.2009 povinnosť spracovateľov starých vozidiel vyplatiť držiteľovi starého vozidla, ktorý toto vozidlo odovzdá na spracovanie „finančný“ príspevok vo výške 33,19 EUR v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. v jeho aktuálnom znení.