Naše služby

Zber starých vozidiel

Zber starých vozidiel

Zber starých vozidiel

Druhotné suroviny

Výkup a recyklácia druhotných surovín

Výkup a recyklácia druhotných surovín

Spracovanie starých vozidiel

Spracovanie starých vozidiel

Spracovanie starých vozidiel

Likvidácia technológií

Likvidácia technológií

Likvidácia technológií

Odťahová služba nepojazdných vozidiel

Odťahová služba nepojazdných vozidiel

Odťahová služba nepojazdných vozidiel