O spoločnosti

Spoločnosť Fe-MARKT, spol. s r.o. bola založená v roku 1998 s cieľom ponúkať obchodné a poradenské služby firmám produkujúcim a obchodujúcim s kovovým odpadom. Časom rozšírila svoju činnosť o otváranie prevádzok na výkup druhotných surovín a odpredaj prebytočných a nepoužiteľných zásob rôznych firiem do zahraničia.

Od roku 2001 je ďalšou, a to podstatnou činnosťou firmy, likvidácia konštrukcií, zariadení, stavebných celkov a technológií. Doteraz sme realizovali likvidáciu Energetického strediska v areáli spoločnosti PAPIERNE Slavošovce, v Harmaneckých Papierňach, likvidáciu kotolní ČKD Dukla Veľký Šariš, likvidáciu technológie Rožňavskej mliekarne a ďalšie likvidácie stavebných celkov, konštrukcií a technológií.

 

  • New Slide
 
 

VIAC O SPOLOČNOSTI

V roku 2002 začala naša spoločnosť pracovať na projekte „Prevádzka na zber a spracovanie starých vozidiel“ v Turni nad Bodvou, a má úspešne ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) , ktorý je pre danú činnosť nevyhnutný a vyplýva zo zákona MŽP č.127/1994 Z.z. Na stránke http://www.minzp.sk/postupy... ju môžete nájsť v zozname posúdených stavieb pod číslom 1039/03.

Po dobudovaní a skolaudovaní zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v zmysle zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z. udelilo dňa 04.02.2004 našej spoločnosti Fe-MARKT, spol. s.r.o. autorizáciu č.107/A/04-6.2 na spracovanie starých vozidiel na 10 rokov (viď http://www.minzp.sk/oblasti/odpady... poradové číslo 3).Vďaka tomu sme mohli dňa 14.02.2004 spracovať prvé staré vozidlo, a to takmer 40-ročný WARTBURG (fotky).

Cieľom spustenia prevádzky bolo na jednej strane vytvorenie fungujúceho systému zberu, spracovania a recyklácie starých vozidiel v Košickom kraji tak, aby bol tento proces čo najšetrnejší k životnému prostrediu. Na strane druhej, to bol, aj je, záujem o riešenie nezamestnanosti v danom regióne, ako aj prispenie k jeho rozvoju, ktorý je nemenej dôležitý.

MŽP SR nám dňa 03.07.2014 predĺžilo autorizáciu na spracovanie starých vozidiel na ďalších 10 rokov, a to do 05.02.2024.

Kontaktujte nás

Prevádzka
Staničná 35, 044 02 Turňa nad Bodvou
Tel.č./fax: +421 55 466 23 58
Mobil: +421 905 340 080

Otváracie hodiny:
Po-Pi: 7:00-15:00
So-Ne: zatvorené

Predaj použitých náhradných dielov:
+421 905 340 080

Kancelária
Michalovská 2/A, 040 11 Košice
Tel.č.: +421 55 304 81 99
Mobil: +421 915 620 142
Fax.: +421 55 303 33 09
Email: femarkt@femarkt.sk

Otváracie hodiny:
Po-Pi: 8:00-15:30
So-Ne: zatvorené

 

Súhlasy a rozhodnutia

Súhlas na prepravu nebezpečného odpadu
Názov Príloha
Súhlas na prepravu NO - potvrdenie o registrácii PDF icon potvrdenie_o_registracii_-_preprava_no.pdf
Vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie NO
Názov Príloha
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku 2022 PDF icon suhlas_na_vydanie_pp_do_2027.pdf
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 a R13 a Určené Parkovisko
Názov Príloha
Súhlas na na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov PDF icon suhlas_na_prevadzkovanie_zariadenia_do_2027.pdf
Autorizácia
Názov Príloha
Rozhodnutie o udelení autorizácie PDF icon rozhodnutie_o_udeleni_autorizacie_c_107a04-62.pdf
Zmena PDF icon zmena_sidla_autorizovaneho_zariadenia.pdf
Predĺženie autorizácie z roku 2013 PDF icon predlzenie_autorizacie_c_107a04-62.pdf
Živnostenský list
Názov Príloha
Živnostenský list – podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi PDF icon zivnostensky_list_no.pdf