Spracovanie starých vozidiel

Aby sme mohli ekologicky spracovávať staré vozidlá, vytvorili sme špeciálnu prevádzku, ktorá nám umožňuje vozidlá rozoberať a spracovávať s čo najmenším vplyvom na naše životné prostredie.

Spracovanie starých vozidiel